fbpx
>>

Geolied


AZ Delta

Wie ooit naar de werking van een mechanisch uurwerk keek, weet dat vele kleine radertjes samen iets moois kunnen maken. Elk heeft zijn eigen, onvervangbare taak binnen het geheel. Valt er eentje uit, dan stopt alles. Radertjes draaien niet op zichzelf. Ze hebben elkaar nodig om in beweging te komen en te blijven. In omstandigheden waarin je letterlijk afstand van elkaar moet houden, bemoeilijkt dat die samenwerking in niet geringe mate. Sinds Benofice betrokken werd in het mooie AZ Delta project, voelen wij ons zo’n radertje, eentje dat desondanks zijn klok in beweging houdt.

AZ Delta is een prachtig project in de gezondheidssector. Vijf campussen werden teruggebracht naar vier, waaronder één fonkelnieuwe. De campussen Wilgenstraat en Westlaan in Roeselare zouden rond deze tijd dicht gaan om te herrijzen in de gloednieuwe campus Rumbeke. Een droom binnen het ziekenhuiswezen voor alle werknemers. Deze nieuwe ziekenhuiscampus heeft alles in zich om meer te zijn dan gewoon een functionele nieuwbouw. Heel het gebouw en de indeling ervan werden opgebouwd rond de patiënt met gebruiksvriendelijkheid voorop.

Voor de inrichting werd advies ingewonnen bij een ergonoom. Concreet vertaalt zich dit in aangepaste balies en werkposten die rekening houden met criteria zoals een geschikte werkhoogte en reikafstand bijvoorbeeld. Uiteraard geldt dit niet alleen voor de publieke diensten, maar ook voor de administratieve. Daarin droegen en dragen wij ons steentje bij met honderden ergonomische bureaus, kasten en akoestische panelen.

Een pluim voor onze medewerkers

Het lijkt misschien onbegonnen werk, maar ondanks de crisis waarin we nu met z’n allen zijn beland, blijft het klokwerk van het nieuwe AZ Delta-project verder draaien. De feestelijke opening die voor half april gepland was, zal er niet zijn. Maar zolang wij, in samenwerking met onze trouwe onderaannemer en enkele mensen van AZ Delta met vereende krachten en inachtneming van bijzonder maatregelen qua hygiëne en afstand blijven verder werken, kan een deel van het ziekenhuis indien nodig toch snel in gebruik genomen worden.

Onze mensen zouden nu ook kunnen opteren om gebruik te maken van een van de maatregelen om thuis te blijven. Maar dan valt het doek over de noodoplossing die AZ Delta graag achter de hand houdt. Dus draaien wij door in moeilijke omstandigheden waarin het niet altijd evident is om die zo noodzakelijke afstand te houden. Schroef maar eens een bureau in elkaar op je eentje, of toch met twee maar steeds met die anderhalve meter ertussen. Diezelfde problematiek hebben ook alle andere leveranciers in dit, en andere, projecten. Toch weigert niet een van onze medewerkers om zijn werk correct te blijven uitvoeren. Wij zijn immers niet het enige radertje. Met vereende krachten, met een gezonde portie inzet en opofferingen speelt ieder zijn rol naar beste vermogen. En dus gebruiken we vele pluimpjes om al de radertjes kwistig te oliën zodat de machine niet zal stilvallen.